Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne strani hifestival.org (v nadaljevanju) so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT).

S spletno stranjo in domeno www.hifestival.org (v nadaljevanju tudi hifestival.org) upravlja neprofitna organizacija Zavod sodobnih znanj Hrastnik (v nadaljevanju tudi organizator), Trg Franca Kozarja 14a, 1430 Hrastnik, matična številka: 9086862000, davčna številka: SI 17567856, ki je prodajalec svojih vstopnic in izdelkov (v nadaljevanju tudi prodajalec).

Zavod sodobnih znanj Hrastnik. je organizator ponujenih dogodkov. Podatki organizatorja so navedeni na sprednji strani vstopnice. Če se organizator dogodka odloči, da bo dogodek prestavil na drug datum ali spremenil prizorišče, bodo vstopnice, ne glede na razloge za prestavitev ali spremembo lokacije, veljale za nov datum ali lokacijo dogodka. Organizator dogodka se odloči, če je vstopnice mogoče vrniti in povrniti kupnino ali jih zamenjati.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Zavod sodobnih znanj Hrastnik omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS).

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine hifestival.org, pravice in obveznosti kupca in prodajalca ter urejajo njun poslovni odnos.

Poslujemo brez DDV.

Plačilo je možno s kreditnimi karticami (MasterCard, Visa), z UPN položnico v obliki predplačila na lokalni bančni račun. V primeru nakupa preko spleta ima Zavod sodobnih znanj Hrastnik zaradi varnostnih razlogov in načina finančnega poslovanja možnost zahtevati identiteto naročnika. Zavod sodobnih znanj Hrastnik si pridržuje pravico, da bo preverjal naročila, ki so bila plačana s kreditno kartico. Od strank lahko zahteva, da mu posredujejo kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno izkaznico). Zahtevek bo posredovan preko elektronske pošte community@hifestival.org. V primeru, da stranka na zahtevo Zavod sodobnih znanj Hrastnik podatkov ne posreduje v določenem roku, bo naročilo stornirano.

Kupec storitev na spletni strani hifestival.org se ob nakupu vstopnice strinja, da bodo podatki, ki jih bo elektronsko posredoval, uporabljeni s strani Zavod sodobnih znanj Hrastnik za namen izpolnjevanja naročila in obveščanja, kot je to navedeno v politiki zasebnosti. Zavod sodobnih znanj Hrastnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in uredbo GDPR. Če uporabnik ne želi več prejemati elektronskih novic in promocijskih sporočil Zavod sodobnih znanj Hrastnik se lahko od njih odjavi. Navodila za odjavo lahko kupci pridobijo preko e-poštnega naslova community@hifestival.org ali s poštno pošiljko naslovljeno na Zavod sodobnih znanj Hrastnik, Trg Franca Kozarja 14a, 1430 Hrastnik, Slovenija. Kupčevi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi kupec sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Zavod sodobnih znanj Hrastnik ni odgovoren za vstopnice, ki se izgubijo na pošti. Prav tako Zavod sodobnih znanj Hrastnik v nobenem primeru ni odgovoren za dejanja tretjih oseb, ki izvajajo dostavo (poštne enote in ostale dostavne službe).

Vstopnice se ne smejo zlorabljati, kopirati ali spreminjati. Posamezna vstopnica je veljavna pri prvem vstopu na prireditev, kar pomeni, da je veljavna prva vstopnica, ki je sprejeta s svojo identifikacijo. Vse naslednje vstopnice z isto identifikacijo so avtomatično neveljavne. Z uporabo avtorizirane vstopnice kupec sprejme splošne pogoje organizatorja prireditve in pravila prizorišča, kjer se prireditev odvija.

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Kupec je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi. Zavod sodobnih znanj Hrastnik si pridržuje pravico, da splošne pogoje poslovanja spremeni, v medsebojnem razmerju pa veljajo tisti splošni pogoji poslovanja, ki so veljali v trenutku nakupa. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Trbovljah.

REKLAMACIJE VSTOPNIC

V skladu z 12. točko 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku. Glede na navedeno zakonsko izjemo, v skladu s katero potrošnik nima pravice do odstopa od nakupa vstopnic, so vsa naročila vstopnic obvezujoča, ne glede na način naročila (po telefonu, elektronski pošti ali preko spleta). Vstopnic za vse naše prireditve, ki so bile kupljene preko spletne strani hifestival.org, ni mogoče vrniti in zanje zahtevati vračila denarja.

V primeru odpovedi prireditve, lahko vstopnice v roku dveh mesecev po preteku načrtovanega datuma prireditve, pod pogojem, da se strinjate s splošnimi pogoji in lokacijo prireditve, na isti način vrnete, kot ste jih prejeli.

V primeru izgubljenih ali ukradenih vstopnic kupec ni upravičen do povračila stroškov, zamenjav ali nadomestnih vstopnic.

Dolžnost kupca je preveriti veljavnost datuma, časa in lokacije prireditve, za katero je vstopnico kupil. Ob prejemu vstopnice je kupec dolžan vstopnico takoj preveriti in morebitne napake na izpisu vstopnice (kot na primer napačen izpis dogodka, datuma, časa in lokacije prireditve in napačna navedba izbranega sedeža) nemudoma oziroma v 8 dneh od dneva, ko je bila napaka vstopnice odkrita, to sporočiti Zavod sodobnih znanj Hrastnik.

Reklamacije rešujeta kupec vstopnic in Zavod sodobnih znanj Hrastnik in sicer v reklamacijskem roku, ki je osem (8) dni od prejema pisne pritožbe s strani pritožnika. V tem roku je Zavod sodobnih znanj Hrastnik dolžen pritožniku posredovati pisni ali ustni odgovor na posredovano pritožbo.

PRITOŽBE IN REŠEVANJE SPOROV

Zavod sodobnih znanj Hrastnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru težav se kupec s podajalcem lahko poveže po elektronski pošti na community@hifestival.org.

Pritožba se odda preko e-poštnega naslova community@hifestival.org. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Zavod sodobnih znanj Hrastnik je dolžen varovati podatke pritožnika in jih ne razkrivati tretjim osebam, razen na izrecno željo pritožnika.

Zavod sodobnih znanj Hrastnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si Zavod sodobnih znanj Hrastnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno, in sicer z dogovorom in mediacijo. V primeru, da sporazumna rešitev ne bo mogoča, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Trbovljah.

Splošni pogoji posodobljeni 30. 10. 2022